Stichting Natuurlijk Melken 2050

Missie

Waar streeft de Stichting Natuurlijk Melken 2050 naar?

De stichting heeft ten doel natuurinclusief boeren economisch te versterken, uit te bouwen en te stimuleren. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het economisch perspectief voor natuurinclusieve boeren te ontwikkelen via de zuivelmarkt, banken, klimaatfondsen en anderen, met certificering als basis.

kruidenrijk-grasland

weidegang

© Stichting Natuurlijk Melken 2050 Contact informatie