Stichting Natuurlijk Melken 2050
 • Weidegang

  Weidegang

 • Grutto in grasland

  Grutto in grasland

 • Koeien in de wei

  Koeien in de wei

 • Grutto tussen de kruiden

  Grutto tussen de kruiden

 • Kruidenrijk grasland

  Kruidenrijk grasland

Waar streeft de Stichting Natuurlijk Melken 2050 naar?

De stichting heeft ten doel natuurinclusief boeren economisch te versterken, uit te bouwen en te stimuleren. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het economisch perspectief voor natuurinclusieve boeren te ontwikkelen via de zuivelmarkt, banken, klimaatfondsen en anderen, met certificering als basis… voor meer, zie ‘Over ons‘ en ‘Contact

Portfolio

© Stichting Natuurlijk Melken 2050 Contact informatie