wildersWilders heeft het voor elkaar. Na veel stemmen nu ook nog een gedoogkabinet met CDA en VVD. Wilders zijn succes is te danken aan zijn inhoud, hij pakt een aantal ergernissen (integratie) en zorgen (verzorgingsstaat) van het volk beet en weet daarmee dichtbij de onderbuik van de gewone man en vrouw te komen. Minstens zo belangrijk is zijn kwaliteit van communiceren in tegenstelling tot verschillende concurrenten.

Strakke regie, gewone mensentaal, aansprekend taalgebruik en snel communiceren (twitter etc). De overwegend negatieve boodschap zal op lange termijn niet blijven inspireren en er zullen andere flamboyante leiders komen, misschien wel weer uit de gevestigde orde… Een inspirerend voorbeeld hiervan is Engeland met meerdere van dit soort leiders: jong, flamboyant, dichtbij de spreektaal van het volk, …

Het hebben van draagvlak en een goed imago is niet gebaseerd op een sterk verleden, maar op hoe je het nu doet en hoe je communiceert. Dat is ook een statement voor de melkveehouderij. Voor een sterk imago hebben we gelukkig een goede uitgangspositie. We kennen hebben nog geen grote uitwassen, hebben veel maatregelen genomen voor milieu en voedselkwaliteit en  zuivel is een gezond product dat niet wordt niet geassocieerd met ‘doodmaken van dieren’….

Wel gaat de modernisering door met meer koeien, schaalgrootte, beton, staal en automatisering. Met positieve en negatieve gevolgen voor dier en milieu. Deze laatste ontwikkelingen zullen  steeds meer gaan opspelen als maatschappelijk issue. En voor imago geldt eigenlijk hetzelfde als ‘vertrouwen’: het komt te voet en gaat te paard. Kortom, houden we regie op onze beeldvorming?

Wakker Dier heeft door eveneens een goede communicatie succes met haar rapport  over de melkveehouderij. Ze schetst een aantal juiste punten over diergezondheid en weidegang, de toekomst ziet  Wakker Dier vooral door achteruit te kijken en alleen biologisch is  goed.  Praktische soundbites maken de geschetste drama’s beeldend voor het volk. Journalisten van Nieuwsuur bevestigen in hun programma de belangrijkste conclusies van Wakker Dier en niet die van de melkveehouders … zijn we de regie al kwijt?

Ik zie gelukkig verschillende voorbeelden waar we het wel goed doen in de communicatie. Ik denk hierbij aan de zonen Borgman (fotonenboer) die op het Jeugdjournaal de moderne melkveehouderij uitleggen.  Of aan Anton Stokman met zijn waterbedden, pedicure, vrije keuze en JaKoeZie. Ik denk aan open dagen en de viering van de eerste weidedag. Of Campina Boerenland waarbij je via de verpakking en een website kunt kijken bij de producenten ervan. Bij allen een combinatie van moderne landbouw, techniek en toch vertaalt naar de belevingswereld van de ontvanger.

Zit het dan toch wel goed met onze communicatie? Ik ben bang van niet. We zullen nog harder moeten bewijzen dat we het goed doen en daarnaast beter communiceren. Communiceren is eigenlijk net als leren zoals we dat proberen toe te passen bij de Melkvee Academie. Dichtbij de belevingswereld van de ontvanger, in praktische soundbites, samenwerken met partijen die al draagvlak hebben bij de ontvanger en vooral ‘leren door te ervaren’. De verantwoordelijkheid ligt bij ons zelf. Een aantal ideeën… Een cursus ‘communicatie en marketing’ voor veehouders, adviseurs en bestuurders.

Geen puberruil op tv, maar boer-burger-ruil. Stages voor politici, inkopers bij supermarkten en dierenactivisten. En, misschien wel het meest belangrijk, komen tot afspraken over duurzaamheid met de maatschappelijke organisaties. Om vanuit deze afspraken met hen te lobbyen in de politiek en vernieuwing van de melkveehouderij te stimuleren. Eigenlijk ook een vorm van gedogen…

 

Gepubliceerd bij Boerenbusiness.nl

 Email