FOTO: MARK PRINSDe melkprijs is weer wat hoger, we worden weer positiever… Tijd om weer te investeren? Of juist grip op de knip houden? Wij organiseren de komende maand een aantal bijeenkomsten rond dit thema. Twee jaar terug was het thema bij de hoge melkprijs ‘Help, ik maak winst’, vorig jaar bij de lage melkprijs werd gezocht naar vermindering van de vaste kosten. En momenteel luidt de vraag: wat is de juiste strategie die past bij jou als ondernemer in een tijd met fluctuerende melkprijzen en een aflopend quotumsysteem? Laten we eens bij onze buren kijken…

Twee jaar terug was ik met de European Dairy Farmers op bezoek in Ierland. We waren onder de indruk van de simplistische bedrijfsvoering met zeer lage kosten. Veel koeien per hectare, weinig krachtvoer (of soms wat meer als de melkprijs hoger was) en veel gras. Het vakmanschap was gericht op ‘gras’, daar moest het verdiend worden. De lage kosten waren een gevolg van een lage melkprijs als gevolg van een zwakke en slecht georganiseerde markt. Quotum had geen marktwaarde en de kosten hiervoor waren nihil.

Vorig jaar waren we in Italië, waar men de quotering niet doorgevoerd heeft. Het is ook het land van Bertolli, Gorgonzola en Parmaham. Ik verwachtte dan ook een hoge melkprijs en een directe relatie tussen markt en boer. De hoge melkprijs was er wel, de afzet was echter grotendeels in handen van particuliere ondernemingen die de Gorgonzola maken en daar goed aan verdienen. Geen binding met het product en de melkveehouders waren vooral bezig met hun vak. Geen quotumkosten en een hoge melkprijs had ook een ander effect. De bezochte bedrijven in de Povlakte waren erg luxe: mooie trekkers, erg veel beton (het was alsof modder niet mocht bestaan) en relatief veel personeel.

Bij ons thema ‘Grip op de knip’ staan besluiten van melkveehouders centraal. Besluiten neem je per definitie op basis van je intuïtie. De kunst is om de ratio voldoende aan bod te laten komen. Grip op de knip vraagt dus niet alleen inzicht, maar vooral keuzes maken en het consistent doorvoeren daarvan binnen het bedrijf. Discipline dus! De kostprijs volgt de opbrengstprijs. De boeren die zich hier het minste door laten leiden, zullen zich op termijn beter kunnen ontwikkelen.

Vaak leggen we onze keuzes, zoals het kopen van auto’s (of trekkers , quotum, luxe huisvesting), uit met veel woorden over inzicht en onze ratio (zuinig, ruimte in de auto, alles is goed doorgerekend). In de praktijk zijn gevoel en intuïtie leidend geweest. Mensen, ze zijn overal gelijk en het zijn net boeren.

Geplaatst bij Boerenbusiness.nl

 

 Email